Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 [email protected]

Farsangi délután és Bál

Program

Kezdés: 2023. 02. 18.
Kezdés: 2023. 02. 18.

Időpontok

Kezdés: 2023. 02. 18. 14:00
Kezdés: 2023. 02. 18. 20:00

Cím

DÉLUTÁN

14:00-tól:

  • ZENÉS - MOZGÁSOS JÁTÉKOK
  • FÁNKKUCKÓ
  • KREATÍV SAROK

15:00-tól:

  • JELMEZES BEMUTATKOZÁS
  • "MIÉNK A SZÍNPAD"

Nem csak a gyermekek, hanem az ifjak és felnőttek jelmezeit és produkcióit is várjuk szeretettel!

A jelentkezés során, kérjük megadni:

  • Ki és milyen jellegű előadással készül, illetve várhatóan ez kb hány perc lesz.
  • Jelentkezni Krizsák Szabinánál lehet, február 17-ig.

Várunk mindenkit egy jó hangulatú délutánra!
A jelmezeket ne felejtsék otthon

FARSANGI BATYUS BÁL

20:00-tól

Z E N É T  S Z O L G Á L T A T J A : B O R O S  L Á S Z L Ó

M i v e l  a z  e s e m é n y  a  h a g y o m á n y o s  a s s z o n y f a r s a n g  i d e j é r e  e s i k , e z é r t  a  b e l é p ő j e g y e k  a  k ö v e t k e z ő k é p p a l a k u l n a k :

  • H ö l g y e k n e k  1 0 0 0 F t
  • F é r f i a k n a k  2 0 0 0 F t

T o m b o l a : 2 0 0 F t

A z  e s t  f o l y a m á n  a  h ö l g y e k n e k  j á t é k o s  v e t é l k e d ő , é r t é k e s  n y e r e m é n n y e l !

A s z t a l f o g l a l á s  a z  Ö n k o r m á n y z a t n á l  a  0 6 - 2 2 / 5 7 0 - 0 8 8 - a s  t e l e f o n s z á m o n  l e h e t s é g e s .

V