Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 [email protected]

2023. évi változások az iparűzési adó tekintetében

Közszolgálati hír

A törvény bevezeti a kisvállalkozó fogalmát.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. november 23, napján kihirdetett 2022. évi XLV. törvény alapján, az egyszerűsített iparűzési adó-megállapításra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás 2023. január 1-jétől jelentősen átalakult.

A törvény bevezeti a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minösül az a vállalkozó, akinek/aminek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (ideértve a korábbi KATA tételes adómegállapítást választó adó alanyát is). Ha a vállalkozás működési ideje nem érte el a 12 hónapot, akkor ezen értékhatárt arányosítani kell.

A kisvállalkozói minőség tehát megilleti valamennyi vállalkozást, amely a fenti bevételi értékhatár alatt tud maradni, függetlenül a vállalkozási formától és a választott adózási módtól is.

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy azon átalányadózó egyéni vállalkozók, akik kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, és akiknek a bevétele éves szinten nem haladja meg a 120 millió forintot, éljenek az egyszerűsítési lehetőséggel.

Az iparűzési adóval kapcsolatos könnyítés lényege, hogy lehetőség lesz különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adó fizetésre azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek a bevételük nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve kizárólag kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a 120 millió forintot. Tehát az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját választani lehet.

Az iparűzési adőalap és az adó mértéke

 

Bevételi határ Adóalap  Fizetendő adó (2%)
12 millió Ft-ig  2,5 millió Ft 50.000 Ft
12 és 18 millió Ft között 6 millió Ft  120.000 Ft
18 és 25 millió Ft között (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között) 8,5 millió Ft  170.000 Ft

 

Összefoglalva a fenti táblázatban látható, hogy azok a kisvállalkozók, akiknek a bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg 2,5 millió forintos adóalappal kalkulálhatnak.

Amennyiben az adóév 12 hónapnál rövidebb, úgy napi arányosítással kell meghatározni az adóalapot.

Adófizetési és bevallási kötelezettség 


Amennyiben az adott kisvállalkozó az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást választja, úgy évi egyszer az adott év május 31. napjáig kell megfizetnie a rá vonatkozó sáv alapján az iparűzési adóelőleget. Bevallás benyújtására alapesetben nem lesz szükség, azonban az alábbi esetekben bevallási kötelezettséggel is számolhat a vállalkozó: 


• az egyéni vállalkozását szüneteltette, megszüntette,

• a telephelyét megszüntette,

• a székhelyét áthelyezte

• vagy ha adóalap-sávot vált 


Hogyan választható a kisvállalkozók iparűzési adója? 


1. A kisvállalkozó az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, tehát 2023. évre vonatkozóan 2023. május 31-ig jelenti be az önkormányzat, mint adóhatóság számára. 


2. Az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásban az első adóévre is 2023. évre vonatkozóan és 2024, évre vonatkozóan 2024. május 31-ig jelenti be ezt az önkormányzat részére. 


3. A tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be a székhelye (telephelye) szerint illetékes települési önkormányzat számára. 


Ha a kisvállalkozónak van székhelye és telephelye is és az egyszerűsített iparűzési adót választja, akkor mindkét helyen e szerint az adózás szerint kell teljesítenie az iparűzési adó fizetési kötelezettségét. 


Fontos kiemelni, hogy annak az "új" katát választó egyéni vállalkozónak, aki korábban a tételes (fix) iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett, nincs további teendője. Ebben az esetben 2023. január 1- jétől automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerül a katás egyéni vállalkozó. Amennyiben a katás kisvállalkozó saját döntése alapján nem szeretné az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig köteles bejelenteni azt az adóhatósághoz. 


Amennyiben az adott egyéni vállalkozó ezt az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választja, úgy mentesség és kedvezmény igénybevételére nem lesz jogosult. 

 

Sajátos szabályok a „régi" és az „új" KATA alanyaira 


Az a „régi" Kata-adóalany, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak). A 2022. év szeptember 1-december 31. közötti időszaka tekintetében 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-jétől már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe. 


Az „új" KATA alanyainak nem került kivetésre 2023. március 15-re és 2023. szeptember 15-re KATA-adótétel, mivel ez az adózási mód az iparűzési adóban 2022. december 31-vel megszűnt. A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó, „új" KATA- alany) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május 31-ig nyújthat be adóbevallást. 


Az új szabályozás azzal a vélelemmel él, hogy az új KATA-alany adózó alkalmazni kívánja a 2023. január 1-jétől hatályos egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást a 2023. adóévre. Ezen törvényi vélelem azt eredményezi, hogy e vállalkozói körnek nincs semmilyen adminisztratív teendője, amennyiben élni kíván a Htv. — 2023. január 1-jétől hatályos — 39/A. §-ában szabályozott egyszerűbb iparűzési adózással. 


Ezt a vélelmet természetesen az új KATA alanya megdöntheti azzal, ha — a 2022. adóévről szóló bevalláson vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon — közli, hogy 2023-ban nem kíván élni a 2023. január 1-jétől hatályos Htv. 39/A. § szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás lehetőségével. Ekkor azonban — értelemszerűen — az „általános" adózási módra vált, s igy adóelőleget is kell bevallania a 2023. január 1-jétől 2024. június 30-ig terjedő adóelöleg-fizetési időszakra, mégpedig 75 ezer forintot, amelyet két részletben kell megfizetni: 2023 május 31-i esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-i esedékességgel 25 ezer forintot. 


Zichyújfalu, 2023. április 03.

Tisztelettel: 
dr. Berzsenyi Orsolya jegyző nevében és megbízásából: 

Debreczeni József
aljegyző

 

V