Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 zichyujfalu@gmail.com

FELHÍVÁS

Közszolgálati hír

Telefon

Cím

Tájékoztató téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről...

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, amennyiben nem részesültek 2018. évben 12.000,- Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban, várhatóan 2018. november-december hónapban egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek, amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján önkormányzatunk felméri azon zichyújfalui háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és a fentiekben megjelölt fűtőanyagokkal fűtenek.

 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel fűt, és nem részesült 2018. évben 12.000,- Ft-os egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban és az egyéb módon fűtők részére nyújtandó támogatást igénybe venni szándékozik, úgy az „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” című nyomtatványt kitöltve és aláírva Zichyújfalu Község Önkormányzatához 2018. október 15-ig eljuttatni szíveskedjék.

 

Levélcím:       Zichyújfalu Község Önkormányzata

                        8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.

 

Személyesen: 

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.

ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 8-16-ig, péntek: 8-14:00-ig

Telefon: 22/570-088

 

Felhívom az igénybejelentők figyelmét arra, hogy háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be. A kormányhatározat értelmében a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Kormány 2018. október 31-e után dönt a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről és a támogatás felhasználásának részletszabályairól.

Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben a 2017/18-as téli fogyasztási időszakban már részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban gáz, vagy távhő fogyasztásához, úgy az egyéb fűtési módon fűtő személyek támogatását nem veheti igénybe. (pl. a gázszolgáltatóval kötött szerződés a támogatás jóváírása után megszüntetésre került.)

 

Zichyújfalu, 2018. szeptember 18.

V