Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 [email protected]

Óvodai beiratás

Értesítés

Kezdés: 2024. 04. 22.

Időpontok

Kezdés: 2024. 04. 22. 13:00

Cím

K Ö Z L E M É N Y


Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe a 2024/2025 nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:


2024. április 22. – 23. napokon 13-15 óra között.


Gárdonyi Óvoda Székhely (2484 Gárdony-Agárd Óvoda utca 25)
Elérhetőségek: [email protected]; (06 22) 579-142
Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvoda (8112 Zichyújfalu, Kastélykert)
Elérhetőségek: [email protected]; (06 22) 300 619


Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. 09. 01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2024. május 23-ig írásban értesíti a szülőt. A beiratkozásnál az alábbi adatokra lesz szükség:
- gyermek neve,
- születési helye, ideje,
- TAJ száma,
- lakcíme,
- anyja neve,
- szülők elérhetőségei.


Az adatokat igazoló dokumentumokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) a beiratkozásnál be kell mutatni az óvoda vezetőjénél.

 

 

Borítóképünk illusztráció!

V